Mahorikatan en neurowetenschappen

Mahorikatan en neurowetenschappen

Na zijn eerste plotselinge, spontane sjamanistische trances in 1993 is Philippe Lenaif nooit meer gestopt met het ervaren van trance in uiteenlopende vormen en binnen uiteenlopende tradities. Sjamanistische trance, regressietrance, helende mediamieke trance, mediamieke trance van belichaming, hypnotische trance, ritmische trance… In de loop van de jaren werd dit alles zijn tweede natuur.

Ondersteund en geïnspireerd door al deze ervaringen houdt hij zich sinds 2010 bezig met het ontwikkelen van de heilige Mahorikatan-dans. Mahorikatan is een vorm van ultramodern sjamanisme, ontdaan van alles wat niet noodzakelijk is. De deelnemer aan Mahorikatan ervaart trance, luistert naar zijn ziel en verwelkomt deze, en ervaart interactie met de niet-zichtbare wezens die ons leiden – dit alles vanuit een geïntensiveerde aanwezigheid in zichzelf. De staat van trance in Mahorikatan is al bij de eerste sessie in een paar uur toegankelijk voor iedereen.

In 2020 werd Philippe gevraagd om als expert in trancepraktijken deel te nemen aan een pilotstudie in de neurowetenschappen onder verantwoordelijkheid van Olivia Gosseries (neuropsycholoog, FNRS-onderzoeker) en Audrey Vanhaudenhuyse (neuropsycholoog, PhD in Medische Wetenschappen). Deze studie is getiteld: Fenomenologische ervaring en neurofysiologische correlaten van trance bij gezonde individuen.

In het kader hiervan was Mahorikatan in juni 2021 het onderwerp van een afstudeerscriptie in de psychologie waarin de kenmerken van cognitieve trance (Corine Sombrun) en Mahorikatan-trance (Philippe Lenaif) werden geanalyseerd en vergeleken. De resultaten van deze analyse zullen binnenkort het onderwerp zijn van een wetenschappelijke publicatie.

We houden jullie op de hoogte!