Praktische gegevens

Workshop  in  Leiderdorp

De eerstvolgende Mahorikatan-workshop vindt plaats op 28 en 29 augustus 2021 in Leiderdorp. Aanvang 10.00 uur ’s morgens, afsluiting 18.00 uur ’s avonds. Er is ruimte voor 25 deelnemers.

De workshop vindt plaats in:

Studio Flow Yoga
Splinterlaan 154C
2352 SM Leiderdorp

Kosten van de workshop: € 220
Je kunt dit bedrag overmaken naar:
rekening NL92 ASNB 0785 9149 43
ten name van F.M. Vervoordeldonk

onder vermelding van / please mention / veuillez mentionner:
Mahorikatan Leiderdorp augustus 2021 en je naam
Mahorikatan Leiderdorp August 2021 and your name
Mahorikatan Leiderdorp août 2021 et votre nom.

Gegevens voor betaling vanuit het buitenland / Data for payment from abroad / Données pour le paiement depuis l’étranger:
Bank: ASN Bank (Stad/Town/Ville: Den Haag/The Hague/La Haye)
IBAN: NL92 ASNB 0785 9149 43
BIC-nummer bank: ASNBNL21

Inschrijving
Ik verzoek je om het formulier op de contactpagina in te vullen en te versturen.
Please, complete and send the form on the contact page.
Je vous demande de compléter et d’envoyer le formulaire sur la page de contact.

Restitutie
Als je je inschrijving ongedaan wilt maken, ontvang je tot twee weken vóór aanvang van de workshop het betaalde bedrag minus € 60 terug. Bij annulering ná 14 augustus 2021 is geen restitutie mogelijk. Dit geldt uiteraard niet wanneer het bijwonen van de workshop onmogelijk blijkt als gevolg van coronamaatregelen. In zo’n geval wordt het volledige bedrag teruggestort.

If you are unable to participate in the workshop, you can reclaim the amount paid minus € 60 up to two weeks before the workshop starts. If canceled after August 14, 2021, no refund is possible. Of course, this does not apply if attending the workshop proves impossible due to corona measures. In such a case, the full amount will be refunded.

Si tu souhaites te désinscrire de l’atelier, tu peux récupérer le montant payé moins 60 euros jusqu’à deux semaines avant le début de l’atelier. Avec une annulation après le 14 août 2021, aucun remboursement n’est possible. Bien entendu, cela ne s’applique pas si la participation à l’atelier s’avère impossible en raison des mesures corona. Dans un tel cas, le montant total sera remboursé.